Huisregels

Om alle Bezoekers van onze website optimaal gebruiksgemak te bieden hebben alle Bezoekers zo veel mogelijk vrijheid. Uiteraard hebben wij en u hiervoor ook te maken met wettelijke regelgeving, daarnaast hebben wij ook een eigen visie om het gebruik van het platform voor iedereen aantrekkelijk te houden.

U gaat akkoord met de huisregels die noodzakelijk zijn voor het juiste gebruik van deze dienst. Deze regels zijn opgesteld zodat deze aan de wettelijke regelgeving voldoen en u en iedere andere Bezoeker op de manier zoals LegalSpot die voor ogen heeft van de Dienst gebruik kan maken.

Indien u weigert deze regels op enig moment te volgen of deze schendt, hetzij in de Overeenkomst of op de verschillende punten waar u deze tegenkomt binnen het systeem, kan dit leiden tot uitsluiting van de Dienst.

Allereerst is het niet toegestaan om uw wachtwoord en inloggegevens met anderen te delen of om uw account te laten gebruiken door iemand anders dan uzelf. Ten tweede, is het niet toegestaan om op hetzelfde moment meerdere malen in te loggen met hetzelfde account zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LegalSpot.

Uiteraard mag u uzelf uiten en uw visie te geven, maar dient u hierbij respect te hebben voor andere Bezoekers en is het niet toegestaan om handelingen te verrichten die andere Bezoekers op enigerlei wijze schade toe kunnen brengen. Tevens mag u het systeem niet gebruiken om criminele activiteiten te ontplooien of voor te bereiden, aan te moedigen of anderen te helpen deze te begaan. Dit met inbegrip van illegale activiteiten met betrekking tot computers.

Bezoekers mogen niet deelnemen aan een van de volgende activiteiten op ons systeem:

 • Handelingen verrichten welke anderen kunnen schaden;
 • Naakt of pornografisch materiaal in welke vorm of soort dan ook tonen of verspreiden;
 • Materiaal tonen of verspreiden welke aanstootgevend of beledigend is. Hieronder vallen ook flagrante uitingen van onverdraagzaamheid, vooroordelen, racisme, haat of godslastering;
 • Illegale activiteiten promoten of ontplooien of oproepen tot het toebrengen van verwondingen aan andere in welke vorm of welke mate dan ook;
 • Smaad of laster plegen jegens andere Bezoekers of organisaties waar Adviseurs werkzaam zijn;
 • Materiaal verspreiden dat uitbuiting in welke vorm dan ook toont van kinderen onder de 18 jaar;
 • Inbreuk maken op het recht van een ander, inclusief maar niet beperkt door intellectuele eigendomsrechten. Dit betreft inbreuk op copyright, merkenrecht, patenten, handelsgeheimen of elke andere vorm van inbreuk op intellectueel eigendom, inclusief maar niet beperkt door het aanbieden van illegale software of links naar dergelijke software of programma’s die downloaden van dergelijke software mogelijk maken. Tevens is het niet toegestaan informatie te verspreiden met betrekking tot omzeiling van kopieerbeveiliging van fabrikanten. Hieronder valt ook het verspreiden van serienummer, registratienummers of sleutels voor software, maar ook elke andere wijze om softwarebeveiligingen te omzeilen of te kraken. Tevens wordt hier emulatiesoftware voor spellen mee bedoeld;
 • Overtreding van gewoonterecht op internet;
 • Het platform gebruiken voor het laten zien of verspreiden van intimiderend, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair of obsceen materiaal of privacy gevoelige informatie van anderen;
 • Het verstoren van de dienst, servers of netwerken welke zijn verbonden met de service of pogingen daartoe doen door het plaatsen van advertenties of links naar concurrerende diensten, het verzenden van junk mail, spam, kettingbrieven of ongevraagde massa distributie van email berichten;
 • Illegale activiteiten ontplooien, met inbegrip van alles wat te maken heeft met illegale drugs, gokken, pornografie, prostitutie, diefstal, het verspreiden van computervirussen, binnendringen van computers of pogingen daartoe, software inbreuk, handel in creditcards of andere betaalpassen, handel in creditcard codes of codes van andere betaalpassen of betaalsystemen, of elke andere vorm van illegale of criminele (financiële) activiteiten;
 • Afbreuk doen aan de veiligheid van de diensten die LegalSpot biedt. Het is ten strengste verboden om een poging te doen toegang te krijgen tot privé gebieden (op de website) van LegalSpot of Adviseurs of andere bezoekers van LegalSpot.

LegalSpot behoudt ook de volgende rechten:

 • LegalSpot mag huidige of oude informatie vrijgeven in het geval dat LegalSpot ervan overtuigd is dat de voorwaarden of richtlijnen zijn geschonden om onrechtmatige daden te begaan;
 • Indien de informatie van rechtswege moet worden afgestaan, dan zal LegalSpot hiertoe overgaan;
 • LegalSpot mag toegang voor overtreders van deze richtlijnen weigeren zonder dat LegalSpot daarvoor een genoegdoening of compensatie dient te betalen;
 • LegalSpot mag elk lidmaatschap eindigen met iedereen met of zonder hiervoor een reden op te geven.
Leest u ook onze disclaimer, privacy policy en Algemene Voorwaarden. Neem contact met ons op via info@legalspot.nl.

Maak nu hier uw profiel aan!

Registreer nu!