1
OPEN

Vraag gesteld om 2016-08-01 16:33:08

Wanneer kan je een dakkapel vergunningsvrij bouwen?

Onlangs hebben wij een dakkapel laten plaatsen. Het bouwen van de dakkapel kon volgens de dakkapelleverancier vergunningsvrij geplaatst worden conform de eisen van www.omgevingsloket.nl. Ik heb echter mijn twijfels aangezien de onderkant van de dakka


Vraag gesteld om 2016-08-01 16:33:08
3
OPEN

Vraag gesteld om 2016-09-19 14:50:10

Moet je verplicht getuigen in de rechtbank als je bent opgeroepen?

Volgende vraag , ben per LinkedIn en per mail gevraagd te verschijnen op een zitting als getuige In Amsterdam , de advocaat weet mijn adres niet vandaar het op deze manier. Maar ik ben een Nederlander die woont in België en uit veiligheidsoverweging


Vraag gesteld om 2016-09-19 14:50:10
1
OPEN

Vraag gesteld om 2016-10-01 12:05:47

Hoe kan je bezwaar maken tegen een evenementenvergunning?

Kan gemeente vergunning verstrekken zonder inspraakprocedure maar op grond van algemeen belang. In dit geval gaat het om een kermis van 5 dagen en een ijsvloer voor 30 dagen, gelocaliseerd op een plein waar jonge gezinnen wonen en ouderen. Gedurende


Vraag gesteld om 2016-10-01 12:05:47
0
OPEN

Vraag gesteld om 2016-10-13 19:45:59

Uitgeschreven MBO onderwijs onterecht?

Per 15-09-2016 werd ik ingeschreven bij een MBO school. Ik heb mij vervolgens op 22-09-2016 ziekgemeld in verband met griep en overige psychische klachten. Ik ben daarvoor toen ook bij de huisarts geweest en heb nu een psycholoog. Nu kwam ik er vanda


Vraag gesteld om 2016-10-13 19:45:59
1
OPEN

Vraag gesteld om 2016-11-08 19:16:21

Kan je als vereniging een lid aan geheimhoudingsverklaring houden?

wij hebben een vereniging met een aantal leden. Nu is een van die leden gestopt. Momenteel haalt zij de vereniging door het slijk en vertelt onwaarheden. We werken altijd met een contract en huishoudelijk reglement dat door het betreffende lid is


Vraag gesteld om 2016-11-08 19:16:21
0
OPEN

Vraag gesteld om 2016-11-17 15:01:02

Natuurbeschermingswetvergunning provincie Gelderland

Onlangs is de vergunning voor een project van Staatsbosbeheer door provincie Gelderland ingetrokken/opgeschort (dat is dus niet helemaal duidelijk). Mijn vraag is hoe lang een Nbw-vergunning geldig is als er niet aan vergunningsvoorwaarden wordt vold


Vraag gesteld om 2016-11-17 15:01:02
0
OPEN

Vraag gesteld om 2016-11-18 12:17:37

Hoe werkt de rechtsgeldigheid bij Certificaat van Onderzoek?

De inspectie van Leefomgeving en Transport (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) reguleert ondermeer de binnenvaart. Indien een schip voldoet aan de eisen van het Binnenvaartreglement wordt door hen een Certificaat van Onderzoek verstrekt. Hiert


Vraag gesteld om 2016-11-18 12:17:37
0
OPEN

Vraag gesteld om 2017-04-10 09:18:11

herleving ioaw

Geachte mevrouw/heer. Ik begrijp dat je IOAW maar 1 keer hoeft aan te vragen en dat je het recht verder houdt (met eventuele herleving) tot je AOW ontvangt. Als ik zelf besluit om de IOAW uitkering te stoppe en ik ga een poos een lange reis make


Vraag gesteld om 2017-04-10 09:18:11
1
OPEN

Vraag gesteld om 2017-04-11 21:35:32

beroepmogelijkheden bij bezwaar

Wij hebben bezwaar aangetekend tegen een van rechtswege verleende omgevingsvergunning. De gemeente heeft ons bezwaar gegrond verklaard en heeft een nieuw besluit genomen, nl het weigeren van de omgevingsvergunning. Indien de aanvrager van de vergun


Vraag gesteld om 2017-04-11 21:35:32
1
OPEN

Vraag gesteld om 2017-06-14 13:35:57

Ben ik verplicht mijn bekeuring te betalen?

Op 28/7/2016 een bekeuring ontvangen waar ik het niet mee eens ben. Op 12/8 brief gekregen dat mijn beroep is ontvangen en ze binnen de wettelijke termijn van 16 weken een beslissing nemen, dit zou verlengd kunnen worden met 10 weken. Hierna heb ik n


Vraag gesteld om 2017-06-14 13:35:57
1
OPEN

Vraag gesteld om 2017-09-06 10:06:43

Mag ik iets vragen over een bewindvoering?

Ik zit nu paar jaren in de bewindvoering want ik had toen veel schulden die afmoest betalen maar nu is alles eigenlijk bijna nog alleen maar 1 betaling en dat is maar 45€ per maand en nu betaal ik per maand 144€ aan mijn bewindvoerder voor maar 1 be


Vraag gesteld om 2017-09-06 10:06:43
0
OPEN

Vraag gesteld om 2017-10-01 10:15:18

Wie is de eigenaar van mijn geboorte akte?

Mijn originele geboorte akte word bij de gemeente waar ik geboren ben bewaard maar wie is de eigenaar? Ik of de gemeente (staat)?


Vraag gesteld om 2017-10-01 10:15:18
0
OPEN

Vraag gesteld om 2017-10-05 10:45:57

Kan ik mijn paspoort nog vernieuwen als ik niet meer in Nederland ben?

in augustus 2008 ben ik op reis gegaan en niet teruggekeerd. Ws heb ik sinds eind 2008 geen adres meer in NL. Een vriendin heeft mijn huis opgezegd. In 2013 heb ik mijn paspoort in Egypte vernieuwd. Nu moet dat begin 2018 weer, maar nu lees ik op ee


Vraag gesteld om 2017-10-05 10:45:57
2
OPEN

Vraag gesteld om 2017-10-27 20:04:01

Wat doen als VZW fout maakt tegen eigen statuten op AV?

Stemming over punt dat niet op agenda stond. Hetgeen niet mag volgens statuten. Hoe klagen we dit aan? Zijn we zelf in fout door meegestemd te hebben?


Vraag gesteld om 2017-10-27 20:04:01
0
OPEN

Vraag gesteld om 2017-11-02 11:09:45

Is deze manier van controle door gemeente op uitkering toegestaan ?

Een ambtenaar van niet nader genoemde gemeente in Nederland belt 's morgens om 08:00 uur aan en wil binnen 10 minuten toegelaten worden. Dreigt met het stopzetten van bijstandsuitkering indien de deur gesloten blijft. Omdat dit een uitkering betreft


Vraag gesteld om 2017-11-02 11:09:45
0
OPEN

Vraag gesteld om 2017-11-06 21:16:06

Mag een VVE namen met telefoonnummers eisen van degenen aan wie je als eigenaar van een appartement een sleutel van de openbare ruimte wil geven?

De vereniging van eigenaren heeft een sleutelplan gemaakt waarin je moet tekenen dat je verantwoordelijk bent voor de sleutels van de openbare ruimtes van de flat (hal en keldergangen). Maar je moet ook opgeven aan wie je een sleutel uitleent (partne


Vraag gesteld om 2017-11-06 21:16:06
0
OPEN

Vraag gesteld om 2018-01-14 18:33:39

Klopt deze signalering onder artikel 24b van de pw?

Klopt deze paspoortsignalering onder artikel 24b van paspoortwet en bijhorende circulaire omtrent meervoudige vermissingen? Ik, sinds ik kind ben, een lgbti+ persoon die ook steeds bevestigd met activiteit zo te zijn, en niet anders, wer


Vraag gesteld om 2018-01-14 18:33:39
0
OPEN

Vraag gesteld om 2018-01-24 12:41:05

Bezwaar maken tegen Bestuursdwang?

Ik woon al 5 jaar op een woonboot zonder ligplaatsvergunning. Ineens heeft de gemeente besloten mijn boot te verwijderen. Sta ik door de vijf jaren waarin ik nog nooit bericht hierover heb gekregen in een goede positie om bezwaar te maken tegen dit b


Vraag gesteld om 2018-01-24 12:41:05
1
OPEN

Vraag gesteld om 2018-02-09 10:39:18

Mag een gemeente handhaven op grond van niet vastgesteld beleid?


Vraag gesteld om 2018-02-09 10:39:18
0
OPEN

Vraag gesteld om 2018-03-05 11:28:06

Moet ik het adres van de auto-huurder aangeven?

Goede morgen We hebben het volgende probleem: 1. Wij zijn een Pools bedrijf dat auto's verhuurt. 2. Onze klant (huurder), een inwoner van Koeweit, heeft een verkeersovertreding begaan in Nederland (te hard rijden bevestigd door een foto van


Vraag gesteld om 2018-03-05 11:28:06
1
OPEN

Vraag gesteld om 2018-06-18 10:19:11

Verjaring erfgrens ?

De buren zeggen dat ze eigenaar zijn geworden van een stuk grond door verjaring . Ik heb ze al vaker gezegd dat de grond van mij is . In 2013 is er ruilverkaveling geweest bij ons dus al hun rechten van verjaring zijn komen te vervallen de de ruilver


Vraag gesteld om 2018-06-18 10:19:11
0
OPEN

Vraag gesteld om 2018-07-11 15:29:54

Rioolheffing wordt berekend oververbruik vorige bewoners?

De aanslag rioolheffing 2018 wordt berekend over het verbruik van de vorige bewoners in 2016? Bezwaar is afgewezen. Beroep kost meer dan het oplevert. Wat te doen?


Vraag gesteld om 2018-07-11 15:29:54
0
OPEN

Vraag gesteld om 2018-07-17 11:12:34

bezwaar niet ontvankelijk vanwege verstreken termijn?

Goedemorgen, Ik heb wegens onstandigheden sinds september 2017 een bijstands uitkering. De gemeente heeft mij sinds de aanvangs datum gekort met 120e per maand. Als reden geven ze op dat ik in een anti kraakpand woon. Nu is het zo dat de huur van


Vraag gesteld om 2018-07-17 11:12:34
0
OPEN

Vraag gesteld om 2018-08-19 00:42:03

Wat kost hulp van een deurwaarder?

De Rechtbank heeft besloten dat de gemeente met EUR 16428 schuldig is. Wak kost hulp van een deurwaarder?


Vraag gesteld om 2018-08-19 00:42:03
1
OPEN

Vraag gesteld om 2018-09-08 10:47:28

Moeten de Hogescholen van Nederland gehoor geven aan een WOB verzoek?


Vraag gesteld om 2018-09-08 10:47:28
0
OPEN

Vraag gesteld om 2018-09-20 13:56:03

Wat houdt een journaalbericht juridisch in?


Vraag gesteld om 2018-09-20 13:56:03
1
OPEN

Vraag gesteld om 2019-02-11 19:00:18

is contract erfpacht handboogclub strijdig met wetgeving ?

gemeente heeft erfpacht en opstal contract afgesloten op een zeer nadelige wijze voor de club wanneer erfpacht en opstal eindigt moet de club het gebouw verlaten zonder vergoeding of wat wetboek zegt dat er een vergoeding voor gebouw betaald z


Vraag gesteld om 2019-02-11 19:00:18
0
OPEN

Vraag gesteld om 2019-02-28 10:42:46

hoe lang is een gestelde diagnose juridisch geldig?


Vraag gesteld om 2019-02-28 10:42:46
0
OPEN

Vraag gesteld om 2019-04-25 16:26:45

Mag een gemeente zonder mijn toestemming een deel van mijn grond permanent in gebruik nemen voor het verbreden van een brug?

De gemeente heeft een oude brug vervangen. De leuning van de oude brug stak enkele centimeters over op mijn grond (het betreft mijn achtertuin). De nieuwe brug heeft een hek aan de zijkant dat zich nu tot 10 cm binnen mijn erfgrens bevindt. De ge


Vraag gesteld om 2019-04-25 16:26:45
0
OPEN

Vraag gesteld om 2019-08-07 19:11:37

invalidenparkeerplaats onterecht toegewezen?

Een oudere man in ons appartementencomplex kreeg 4 maanden terug een invalidenparkeerplaats toegewezen voor een brommobiel. Iedereen in dit complex, waaronder deze man, heeft een persoonlijke parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage. Op grond d


Vraag gesteld om 2019-08-07 19:11:37
0
OPEN

Vraag gesteld om 2019-08-22 19:01:56

mag er verschil zijn in de tekst van een verkeersbesluit ??

Er blijkt een verkeersbesluit te liggen dat is vooraf gegaan door een voornemen tot besluit. Deze ( het voornemen) is gepubliceerd in het lokale suffertje en vermelde een aantal straat namen waar dat besluit betrekking op had zonder de exacte loca


Vraag gesteld om 2019-08-22 19:01:56
0
OPEN

Vraag gesteld om 2019-09-12 10:44:44

Wat voor gevolgen heeft het ongeldig verklaren van het PAS op de Wabo?

Programma Aanpak Stikstof is sinds 29 mei 2019 geen geldige basis meer om omgevingsvergunningen te verlenen. Wat voor gevolgen heeft dit op de Wabo?


Vraag gesteld om 2019-09-12 10:44:44
0
OPEN

Vraag gesteld om 2019-09-16 19:55:40

In hoeverre kan een studievereniging mij verplichten?

Ik heb een half jaar geholpen bij een studievereniging. Hier ben ik voor in gestemd bij een ALV, maar de officiële toetreding is nooit doorgezet. Ik sta niet ingeschreven bij het kvk als bestuurslid en ik heb niks ondertekend. Na pesterijen ben ik ge


Vraag gesteld om 2019-09-16 19:55:40
0
OPEN

Vraag gesteld om 2019-11-16 12:20:33

in buitenland gewoond in de bijstand (4 maanden)?

Ik kreeg een brief dat als ik geen bewijs stukken in lever dat mijn uitkering een maand eerder stopt. Dus ik neem aan dat ik dan de 600~ moet terug betalen. het bewijs stuk waar om gevraagd wordt : afschriften van de laatste drie maanden va


Vraag gesteld om 2019-11-16 12:20:33
0
OPEN

Vraag gesteld om 2020-03-02 16:10:20

wat kan ik tegen de gemeente doen ?

Tijdens mijn vakantie buiten Nederland in de zomer 2019 heeft de gemeente Amersfoort een adres onderzoek gestart en mij op 13 augustus van de basis registratie uitgeschreven. Op 18 september 2019 heb ik me bij de gemeente balie aangemeld en naar m


Vraag gesteld om 2020-03-02 16:10:20
0
OPEN

Vraag gesteld om 2020-04-24 13:47:45

Mag een Veiligheidsregio recreanten toegang tot een sluis weigeren?

De veiligheidsregio Groningen heeft vanwege de corona-crisis de sluis in Lauwersoog gestremd voor de recreatievaart. De sluis wordt echter wel bediend voor beroepsvaart. Ik las dat hoogleraar Staatsrecht J. Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen


Vraag gesteld om 2020-04-24 13:47:45
0
OPEN

Vraag gesteld om 2020-05-14 11:17:05

Bezoekverbod verpleeghuizen onrechtmatige daad overheid?

Volgens het artikel in het parool mag je geen groepen "gezonde" mensen dus ook ouderen in verpleeghuizen niet zomaar voor langere tijd opsluiten https://www.parool.nl/columns-opinie/ouderen-en-gehandicapten-in-quarantaine-moreel-en-juridisch-onhoud


Vraag gesteld om 2020-05-14 11:17:05
0
OPEN

Vraag gesteld om 2020-07-07 11:36:40

Speekseltest met op brief correctie 0,00 dus niets gevonden is?

Ik heb een speekseltest gehad en daarop werd aangetoond dat er nog cannabis te vinden was in mijn speeksel, toen heb ik een tweede analyse gehad voor de labo, na deze heb ik een brief gehad met resultaten daar onder stond onder mijn eerste gehalte;


Vraag gesteld om 2020-07-07 11:36:40
0
OPEN

Vraag gesteld om 2020-09-28 21:40:55

Kan de ambtenaar hieronder toelage krijgen?

Graag wil ik weten of een ambtenaar die gedurende 11 maanden meer dan 60 dagen in een functie heeft waargenomen, maar in maand twaalf dit niet heeft gedaan in aanmerking komt voor een waarnemingstoelage op basis van onderstaand artikel 25 lid 2c.


Vraag gesteld om 2020-09-28 21:40:55
0
OPEN

Vraag gesteld om 2020-10-05 21:04:50

Rijbewijs terug krijgen na rij ongeschiktheid?

Beste , na een rij ongeschiktheid te ontvangen moet je enkele dingen doen om je rijbewijs terug te krijgen. Nu dit is 6 maanden bewijs dat je clean bent , medische en psychische testen waar je voor moet slagen + rijgeschiktheid attest van de dokt


Vraag gesteld om 2020-10-05 21:04:50
0
OPEN

Vraag gesteld om 2020-10-13 22:01:18

Heeft site Rijksoverheid.nl een wettelijke status?

Ik heb eigenlijk twee vragen en die staan onder het verhaal. Ik rij met een monowheel (elektrische eenwieler) op het fietspad of op het trottoir. Ik beroep mij op de Europese Wet en de nederlandse wet. -EU Volgens de EU-wetgeving heeft een


Vraag gesteld om 2020-10-13 22:01:18
0
OPEN

Vraag gesteld om 2020-10-14 19:46:56

Mag de politie handhaven op basis van tekst uit Rijksoverheid.nl ?

Mag de politie een boete (met inname van monowheel) of waarscchuwing afgeven op basis van de volgende tekst van de website -- https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-antwoord/hoverboard-op-openbare-weg -- 'Hoverb


Vraag gesteld om 2020-10-14 19:46:56
0
OPEN

Vraag gesteld om 2020-11-02 11:52:42

Aanspraak maken op verjaring voor afvoer hemelwater op ons terrein?

Huis gebouwd op een perceel dat langer dan 30 jaar braak heeft gelegen. Bij de koop van het perceel is een erfdienstbaarheid (heersend en dienend voor mij) overeengekomen. De buren mogen gebruik maken van een pad naast ons huis. Echter de hemelwater


Vraag gesteld om 2020-11-02 11:52:42
0
OPEN

Vraag gesteld om 2020-11-20 15:14:42

Kan ik de gemeente aansprakelijk stellen?

Hallo, in hoeverre is het mogelijk om de gemeente aansprakelijk te stellen voor een val met de scooter door een losliggende tegel? Ik heb dit al bij de gemeente aangekaart met ze geven aan dat de fout niet bij hen ligt omdat ze de weg onlangs herste


Vraag gesteld om 2020-11-20 15:14:42
1
OPEN

Vraag gesteld om 2021-01-02 15:51:43

Uitspraak gemeente medewerker bindend of niet? En hoe handelen nu?


Vraag gesteld om 2021-01-02 15:51:43
0
OPEN

Vraag gesteld om 2021-01-04 09:41:17

Mag je altijd gefilmd worden op de openbare weg?

In wegmisbruikers zie je vaak dat mensen niet gefilmd willen worden. Het antwoord is dan dat dat wel mag want ze filmen op de openbare weg. De reden dat je op de openbare weg mag filmen is dat passenten de keuze hebben om om te lopen als ze niet op


Vraag gesteld om 2021-01-04 09:41:17
0
OPEN

Vraag gesteld om 2021-01-21 18:49:31

Aanpassing van je formele geregistreerde organisatienaam?

De eerste drie letters zijn nu hoofdletters. dit willen we aanpassen naar alleen de eerste hoofdletter. De organisatie is een stichting en heeft te maken met bezwaren waar rechtszaken uit voort komen. Wanneer er in de correspondentie met de persoon d


Vraag gesteld om 2021-01-21 18:49:31
0
OPEN

Vraag gesteld om 2021-01-21 23:45:34

benoemen voorzitter?

Zittende voorzitter vertrekt, mag het overgebleven bestuur zelf een VZ benoemen?


Vraag gesteld om 2021-01-21 23:45:34
0
OPEN

Vraag gesteld om 2021-04-07 22:25:47

Kan een erfdienstbaarheid voorkomen dat een vergunning wordt verleend?

Mijn buurman heeft een vergunning aangevraagd voor het verplaatsen van zijn schutting. Op de grond achter deze schutting rust een erfdienstbaarheid zodat mensen toegang hebben tot garages die hierachter liggen. Dit is vastgelegd. De overige ruimte is


Vraag gesteld om 2021-04-07 22:25:47
0
OPEN

Vraag gesteld om 2021-04-10 08:22:50

Wat zijn onze rechten bij kopen groenstrook gemeente?

Naast ons huis ligt een groenstrook welke wij graag zouden willen kopen van de gemeente. De grond staat niet te koop en is ons niet aangeboden. Wij hebben een aanvraag gedaan bij de gemeente om te kopen. Maar in 1984 is de grond door de gemeente wel


Vraag gesteld om 2021-04-10 08:22:50
0
OPEN

Vraag gesteld om 2021-05-26 15:02:43

Passage in koopcontract en wat betekent het voor uitbouwen?

Wij zijn voornemens een uitbouw te plaatsen. Uitbouw is volgens gemeente vergunningsvrij. Buren wijzen mij op bepaling in koopcontract en geven aan dat ik niet mag bouwen als ik hun lichtinval hiermee beïnvloed. Volgens kadaster ligt er geen erfdien


Vraag gesteld om 2021-05-26 15:02:43
0
OPEN

Vraag gesteld om 2021-05-27 16:47:53

Hoe vaak mag een beslistermijn worden aangehouden?

Wij doorlopen een reguliere aanvraag voor een omgevingsvergunning. Die is met 6 weken verlengd, vervolgens met 8 weken aangehouden en daarna nog eens met 4 weken aangehouden, omdat de gemeente geen tijd had tot een beslissing te komen en omdat buren


Vraag gesteld om 2021-05-27 16:47:53
1
OPEN

Vraag gesteld om 2021-05-28 17:35:02

Hoe kan ik verplichte zorg stoppen?

Ik heb een zorgmahtiging. Die zou eigenlijk op 5 mei stoppen. Mijn moeder heeft mij geadviseerd om die te laten verlengen en de rechter is daarmee akkoord gegaan. Ik zat vrijwillig in de instelling van GGZ. Op 19 mei wou ik vertrekken maar ik werd g


Vraag gesteld om 2021-05-28 17:35:02
0
OPEN

Vraag gesteld om 2021-10-04 16:39:44

Geldt bij verkeerd aanbieden van huisvuil een 'omgekeerde bewijslast'?

Ik kreeg 2 boetes wegens verkeerd aanbieden huisvuil; het ging om dozen die naast de papiercontainer waren gezet. De dozen hebben adreslabels: aan mij (mijn naam en huisadres) en aan mijn bedrijf (bedrijfsnaam, ander adres). Ze werden beide gevonden


Vraag gesteld om 2021-10-04 16:39:44
0
OPEN

Vraag gesteld om 2022-02-15 00:22:13

kan kerkgenootschap een raad van toezicht opnemen in haar statuten?

De WBTRis niet van toepassing op kerkgenootschappen, toch willen we in het kader van goed bestuur een Raad van Toezicht benoemen voor onze kerkgenootschap en deze ook opnemen in onze statutenkan een kerkgenootschap een raad van toezicht opnemen in


Vraag gesteld om 2022-02-15 00:22:13
0
OPEN

Vraag gesteld om 2022-04-15 08:08:18

WOB-verzoek: gegevens indiener handhavingsverzoek verborgen?

Tegen bedrijfsactiviteiten die ik uitvoer is een handhavingsverzoek ingediend. De gemeente heeft daarop tegen mijn activiteiten opgetreden. Ik wil graag weten wie het verzoek heeft ingediend. Uit wat ik her en der (en ook vanuit de gemeente) hoor, ka


Vraag gesteld om 2022-04-15 08:08:18
0
OPEN

Vraag gesteld om 2022-04-17 13:53:37

uitsluiten overgangsrecht bp mogelijk?

betreft legaal stikstof uitstotend gebruik onder geldend bestemmingsplan. In nieuw bestemmingsplan wordt nieuwe stikstofuitstotende bestemming opgenomen. Daarmee wordt toegestane uitstoot overschreden. Kan je dat ondervangen door het onder het overg


Vraag gesteld om 2022-04-17 13:53:37
0
OPEN

Vraag gesteld om 2022-04-18 21:59:07

Mogelijkheid sigaretten afstaan op een luchthaven?

Voor een land buiten de EU geldt dat men maximaal 1 slof (200 sigaretten) mag meenemen Nederland in. Stel ik neem er 3 mee, moet er dan een optie bestaan om de 2 sloffen die niet zomaar mee mogen af te staan, of ben ik dan verplicht om er belasting (


Vraag gesteld om 2022-04-18 21:59:07
0
OPEN

Vraag gesteld om 2022-07-12 23:59:37

zou je me willen helpen met opstellen van bezwaarbrief?

ik ben niet eens met beoordeling van docenten over mijn mondeling toets onderdeel. ik heb duidelijk mijn studieplan uitgelegd maar ze vinden van niet. als niet wordt goedgekeurd dan wil een een 3e kans aanvragen.


Vraag gesteld om 2022-07-12 23:59:37
0
OPEN

Vraag gesteld om 2022-07-22 16:05:28

Wat is openbare informatie volgens Wet Hergebruik overheidsinformatie?

De wet stelt dat deze niet geldt voor een limitatieve lijst waaronder 'informatie die niet openbaar is op grond van de wet'. Dit zou volgens mij betekenen dat in principe alle documenten er onder valt - tenzij die niet-openbaar verklaard wordt in de


Vraag gesteld om 2022-07-22 16:05:28
0
OPEN

Vraag gesteld om 2022-08-31 12:27:17

goeie morgen, ik wil graag hulp om mijn rijbewijs terug te krijgen?

ik ben ee jaar of 15 geleden mijn rijbewijs kwijt geraakt ...had m meegegeven aan de politie middelburg omdat ik een boete had open staan.. ik had afgesproken die boete te komen betalen op t bureau op maandag aangezien ik op zondag niet bij mijn ge


Vraag gesteld om 2022-08-31 12:27:17
0
OPEN

Vraag gesteld om 2023-03-28 17:17:45

Is het bestuur van mijn vereniging rechtsgeldig?

Bij mijn vereniging bestaat het bestuur uit drie leden. 2 ervan zijn vanaf de oprichting van de vereniging in 2016 bestuurslid. In de statuten staat dat je als bestuurslid voor een termijn van 3 jaar benoemd wordt. Daarna moet je je positie verkiesb


Vraag gesteld om 2023-03-28 17:17:45
0
OPEN

Vraag gesteld om 2023-05-12 09:42:41

Verenigingsbestuur vervangen via de rechter?

Ons verenigingsbestuur is sinds 2020 gedefungeerd omdat van alle drie de bestuursleden de termijn is verlopen en er al sinds 2017 geen ALV meer is gehouden. Wel meerdere keren door de leden om gevraagd. In de statuten is niks opgenomen over wie er v


Vraag gesteld om 2023-05-12 09:42:41
0
OPEN

Vraag gesteld om 2023-07-21 12:43:16

Vanaf wanneer mag een beslistermijn bezwaarschrift worden opgeschort?

Stel: het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt dateert van 1 juni 2023. Voor het indienen van een bezwaarschrift heb je de tijd tot 14 juli 2023 (6 weken + 1 dag). De termijn voor het beslissen op bezwaar eindigt 6 weken na 14 juli 2023 (even los


Vraag gesteld om 2023-07-21 12:43:16
0
OPEN

Vraag gesteld om 2024-02-08 13:45:41

Geldt een hoorplicht in een herzienings-verzoekschriftprocedure?

Heeft de indiener van een verzoek tot herziening ook het recht om gehoord te worden?


Vraag gesteld om 2024-02-08 13:45:41
0
OPEN

Vraag gesteld om 2024-02-20 09:40:57

Treft een WOO verzoek aan de VNG doel?

Ik heb een vezoek aan gemeenten in Nederland gedaan waarna er volgens een van de gemeenten een advies gegeven is door BZK en de VNG hoe om te gaan met mijn verzoek. Gemeenten hebben met verwijzing naar dat advies de meest uiteenlopende redenen gegev


Vraag gesteld om 2024-02-20 09:40:57
0
OPEN

Vraag gesteld om 2024-04-26 21:10:31

Hoe pak ik de schadevergoeding richting de gemeente het beste aan?

We wilde het bestemmingsplan van een kavel veranderen. Het proces netjes door gelopen. Uiteindelijk door de gemeenteraad afgekeurd. Wij zijn in beroep gegaan bij de RvS. Gemeenteraad moest haar beslissing terug draaien. Dit is gedaan. Maar we hebben


Vraag gesteld om 2024-04-26 21:10:31