Vragen onder de categorie Pensioen

4
OPEN

Vraag gesteld om 2018-06-19 10:24:46

Hoe werkt de termijn van een 'maand'?

Goedemorgen, In artikel 7 van de Pensioenwet is het volgende bepaald: De werkgever informeert de werknemer binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk of elektronisch of hij de werknemer al dan niet een aanbod tot het sluiten


Vraag gesteld om 2018-06-19 10:24:46
0
OPEN

Vraag gesteld om 2018-10-17 13:10:22

Wordt een afscheidspremie beschouwd als loon?

Door vertraging van de ex werkgever werd deze betaald op 15 januari van het eerste jaar als gepensioneerde en bijgevolg eist de rvp een jaar pensioengeld terug. De premie slaat terug op een loopbaan van 25 jaar.


Vraag gesteld om 2018-10-17 13:10:22