Vragen onder de categorie Pensioen

4
OPEN

Vraag gesteld om 2018-06-19 10:24:46

Hoe werkt de termijn van een 'maand'?

Goedemorgen, In artikel 7 van de Pensioenwet is het volgende bepaald: De werkgever informeert de werknemer binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk of elektronisch of hij de werknemer al dan niet een aanbod tot het sluiten


Vraag gesteld om 2018-06-19 10:24:46
0
OPEN

Vraag gesteld om 2018-06-22 23:36:41

Pensioenopbouw voor BABS?

Er is een pensioenovereenkomst voor overheidswerknemers, bij het ABP. Onder definitie van overheidswerknemers vallen niet : "personen die bezoldigd of beloond worden per dienstverrichting tenzij voortdurend dienst wordt verricht". Een BABS wordt bel


Vraag gesteld om 2018-06-22 23:36:41