Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Jurist faillissementsrecht

Jurist faillissementsrecht

Jurist faillissementsrecht bij faillissement of recovery consultant online een vraag aan stellen. 

Failliet of schulden?

Krijgt u te maken met bewindvoering en krijgt u een curator of mentor toegewezen? Staat u in het insolventieregister na een faillissement en is het juridisch gezien moeilijk om opnieuw te beginnen of uw bestaande schulden af te lossen? Juristen en recovery consultants kunnen u hierbij helpen. Heeft dit gevolgen voor uw huwelijk, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap? Dat soort vragen, daar kunnen juristen faillissementsrecht en recovery consultants die u vindt op LegalSpot.nl u perfect bij adviseren en ondersteunen. Stel gratis en vrijblijvend een vraag op ons forum.

Is een jurist faillissementsrecht nodig?

Juristen en recovery consultants kunnen u helpen om uit de financiele problemen te komen. Heeft u een bedrijf gehad dat failliet is gegaan en wilt u weer opnieuw beginnen? Dan kan dat lastig zijn. Heeft u in de schuldsanering gezeten, oftewel te maken gehad met Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)? Dan kan u opnieuw beginnen als u aan alle voorwaarden heeft voldaan. Maar het kan ook anders gaan. Uw bedrijf is failliet verklaard, maar er zijn mogelijkheden tot een doorstart. Juristen en recovery consultants kunnen u dan helpen en kijken wat de mogelijkheden zijn.

Sterfhuisconstructie, flitsfaillissement, prepack en doorstart

Kunt u doorstarten na afspraken met schuldeisers of kunt u beter gebruik maken van een sterfhuisconstructie waarbij alleen de gezonde onderdelen van uw bedrijf overblijven en de andere onderdelen failliet gaan? Het is hierbij absoluut noodzakelijk om u door de beste juristen van LegalSpot te laten bijstaan anders kan opzet bij het faillissement in de vorm van een flistfaillissement en doorstart worden vermoed om bijvoorbeeld van (te duur) personeel af te komen. En als iets dergelijks wordt vermoed zijn er altijd partijen die, vaak middels een stichting, schadevergoeding vorderen voor ex-werknemers. Dergelijke schadevergoedingen kunnen enkele duizenden tot enkele honderdduizenden euro's per ex-werknemer zijn. De juristen insolventierecht en recovery consultants kunnen u in dergelijke situaties het beste begeleiden om uw bedrijf juridisch gezien veilig door een faillissement en doorstart heen te loodsen. Overigens kunnen de juristen en recovery consultants u ook perfect bijstaan om een zakelijk faillissement of persoonlijk faillissement volledig af te wenden.

Bedrijf failliet laten verklaren

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u nog geld van een bedrijf tegoed heeft. Het bedrijf betaalt al tijden haar rekeningen niet en u of uw bedrijf heeft daaronder te lijden. Of u heeft een geschil om een kleine vordering of schulden. Juristen insolventierecht van LegalSpot.nl kunnen u helpen om vorderingen te incasseren of om een faillissementsaanvraag te doen.

Betwisten hoofdvordering of steunvordering bij faillissement

Wordt door iemand uw faillissement of het faillissement van uw bedrijf aangevraagd en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u de hoofdvordering of steunvordering betwisten. Krijgt u gelijk, dan kan de faillissementsaanvraag geen doorgang vinden, want er is geen hoofdvordering of steunvordering. Er wordt niet voldaan aan het vereiste van pluraliteit van schuldeisers. Een faillissementsaanvraag zal dus worden afgewezen. Uiteraard kunt u dit haast onmogelijk zelf juridisch voor elkaar krijgen. Stel daarom gratis en vrijblijvend online een vraag aan juristen en recovery consultants die u vindt op www.LegalSpot.nl, maak direct een afspraak met een jurist of recovery constultant.

Executieverkoop woning of bedrijfspand

Lijkt de executieverkoop van uw huis onafwendbaar. Vaak is het mogelijk om middels kleine aanpassingen en na overleg met uw bank het huis te verkopen voordat de bank het huis voor een erg laag bedrag verkoopt op de veiling en u achterblijft met een restschuld. 

De bank kan u uitstel geven als zij welwillend is om u te helpen bij de verkoop van uw huis voordat het door executieverkoop wordt verkocht. Vaak gaat de bank niet akkoord als u dit zelf vraagt, maar heeft u professionele hulp van een jurist of recovery consultant, dan is de kans groot dat de bank akkoord gaat. De bank heeft er namelijk baat bij dat het huis wordt verkocht voor de waarde waarvoor de hypotheek is verstrekt. De bank wil immers ook haar geld terug.

Jurist insolventierecht

Een jurist faillissementsrecht kan helpen om u te behoeden voor executieverkoop van uw woning of bedrijfspand.

 

 

Lees verder...