Ik zoek een:

Jurist omgevingsrecht

Jurist omgevingsrecht? Maar omgevingsrecht, wat is dat? We leggen in dit artikel uit welke plek het omgevingsrecht inneemt binnen het bestuursrecht en welke wijzigingen de Omgevingswet vanaf 2018 geven. Bijvoorbeeld een enorme vereenvoudiging van de huidige enorme warboel aan wetten en regels.

Omgevingsrecht, wat is dat?

Omgevingsrecht valt onder het publiekrecht. Het woord zegt het al: hierbij gaat het om alles in de omgeving en hoe particulieren, bedrijven en overheden daar gebruik van maken. En dan met name met betrekking tot de belasting van bodem, lucht en water.

In de breedste zin is omgevingsrecht bepalend voor ruimtelijke ordening, ontwikkeling en aanleg van infrastructuur, projectontwikkeling, natuur- en milieubescherming, maar ook hoe moet worden omgegaan met de omgeving. Van afvalstoffen en gifstoffen tot toekomstplanning van bijvoorbeeld de verkeersdruk en bijbehorend onderzoek naar de aanleg van extra wegen, spoorlijnen of waterwegen.

Met dergelijke ontwikkeling gaat altijd een extra belasting van natuur en milieu samen. Tegenwoordig wordt dit steeds beter onderzocht, maar door de jaren heen is het omgevingsrecht door extra wetten en regels die daarop toezien wel een warboel geworden waarbij je niet snel de bomen door het bos ziet.

Omgevingswet

De huidige Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) is in 2010 ingevoerd en heeft gezorgd voor vereenvoudiging van regelgeving omtrent omgevingsvergunningen. Dit was een stap vooruit, maar desondanks bestaan er op dit moment nog steeds 26 wetten en ongeveer 5000 wetsartikelen die betrekking hebben op het omgevingsrecht. Met het nieuwe omgevingsrecht in 2018 komt daar verandering in.

De wetten worden ondergebracht in één Omgevingswet. Er komt dus één wet voor de gehele leefomgeving.

Wijzigingen omgevingsrecht 2018

Deze nieuwe Omgevingswet zorgt vanaf 2018 voor een drastische wijziging binnen het omgevingsrecht. Zo veel mag duidelijk zijn. Maar wat zijn dan de voordelen van een Omgevingswet?

Particulieren en bedrijven die iets willen ondernemen binnen de Nederlandse omgeving hoeven hiervoor nog maar één vergunningsaanvraag in te dienen bij één loket. Met loket wordt hier de provincie of de gemeente bedoeld.

Vervolgens zal de gemeente of de provincie een besluit nemen over de vergunningsaanvraag. Als zowel de gemeente als de provincie bevoegd zijn een beslissing te nemen, zal maar een van beide partijen een besluit nemen.

Dit zorgt ervoor dat termijnen voor besluitvorming omtrent vergunningen en aanvragen van vergunningen sterk worden verkort. Althans, niet de wettelijke termijnen, maar het nemen van besluiten zal stukken sneller gaan dan voorheen. Minder bureaucratie dus.

Zo wordt voldaan aan het eerste uitgangspunt om te komen tot een nieuwe Omgevingswet. Procedures moeten eenvoudiger, efficiënter en sneller worden. Dit zorgt ervoor dat projecten per gebied kunnen worden aangepakt en dat regelgeving voorspelbaar en betaalbaar wordt.

Vooral voorspelbaarheid is fijn. Doordat particulieren en bedrijven, maar ook overheden die een beslissing moeten nemen, weten wat de regelgeving hen biedt, kunnen trajecten aanzienlijk worden ingekort. Dit werkt kostenbesparend.

Daarnaast komt er meer aandacht voor lokale verschillen. Een bepaald besluit omtrent een vergunningsaanvraag in Limburg hoeft natuurlijk niet per se de beste beslissing te zijn voor een vergunning in Noord Holland.

Ook kan van het omgevingsbesluit worden afgeweken als een project in strijd is met een omgevingsplan.

omgevingsrecht

Wanneer zijn juristen omgevingsrecht nodig?

Juristen omgevingsrecht zijn nodig voor juridisch advies en ondersteuning voor bijvoorbeeld projectontwikkelaars en aannemers van grote projecten. Daarnaast kan een jurist omgevingsrecht gemeenten en provincies adviseren met betrekking tot de Wabo, Besluit omgevingsrecht (Bor), Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en bijvoorbeeld omgevingsvergunningen.

Hierbij wordt een gedegen onderzoek verricht naar de fysieke leefomgeving en de vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Lees verder...