Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Jurist ondernemingsrecht

Jurist ondernemingsrecht

Als u een jurist ondernemingsrecht gezocht heeft, dan wilt u zeker weten dat u goed advies krijgt van gekwalificeerde juristen ondernemingsrecht. Om de basisbeginselen van het ondernemingsrecht uit te leggen, bespreken we jurisprudentie aan de hand van bekende arresten.

Tevens komt aan bod wanneer een jurist ondernemingsrecht nodig is en wanneer zij u kunnen helpen. Zo leest u meer over kosten, zoals uurtarieven en vaste tarieven, maar kunt u ook ervaringen van andere cliënten lezen. Op die manier kunt u bepalen welke jurist u mag bijstaan.

Wat moet u weten als u een jurist ondernemingsrecht gezocht heeft?

Ondernemingsrecht gaat verder dan werk voor bedrijfsjuristen. De studie ondernemingsrecht bijvoorbeeld behandelt arbeidsrecht, intellectueel eigendom, jaarrekeningenrecht, handelsrecht, corporate governance, corporate litigation en internationaal privaatrecht. En ja, natuurlijk gaat het ook over betrekkingen en geschillen van ondernemingen met een flinke brok faillissementsrecht.

Wat is de definitie van ondernemingsrecht?

Ondernemingsrecht is een rechtsgebied dat valt onder het privaatrecht. Privaatrecht regelt de onderlinge verhoudingen tussen burgers onderling. Daaronder vallen ook de verhoudingen tussen bedrijven. Hierbij valt het ondernemingsrecht uiteen in twee delen:

  1. Rechtspersonenrecht
  2. Vennootschapsrecht

Artikel 2:3 Burgerlijk Wetboek geeft aan dat verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen rechtspersoonlijkheid bezitten. De eenmanszaak, VOF, Commanditaire Vennootschap en de maatschap bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Omdat in dit artikel niet alles omtrent ondernemingsrecht besproken kan worden, beperken we ons tot fusies en overnames.

Wat is de take-over-paradox?

Managers en topbestuurders weten dat overnames vaak niet succesvol zijn, toch blijven zij bedrijven overnemen. De grote vraag is: “waarom?”. Het antwoord ligt in de volgende theorieën.

1. Hubris-theorie

Managers overschatten zichzelf

Managers zijn te optimistisch

“de fusie die IK start zal wel succesvol zijn!

2. Agency-theorie (Jensen en Meckling)

Bonussen en salarissen worden vaak bepaald aan de hand van de grootte van de onderneming. Om die reden zullen veel managers en bestuurders willen overnemen. Want, hoe groter het bedrijf, hoe hoger het salaris en de bonus.

3. Game-theorie

Moet je volgen als andere ondernemingen overnames doen? Als je het doet, kan je ook verlies maken, maar dat maken de concurrenten ook. Doe je het niet, dan is de kans aanwezig, dat je winst laat lopen die andere behalen. Om die reden, zullen CEO’s over het algemeen volgen. Dit zorgt vaak voor een fusiegolf. Deze golf stopt pas als er geen financiële middelen meer zijn om te fuseren.

Wanneer moet je een Letter of Intent opstellen bij onderhandelingen?

In het arrest Baris-Riesenkamp werd duidelijk dat partijen tijdens onderhandelingsfase in een bijzondere rechtsverhouding tot elkaar staan. Dit is een door de goede trouw beheerste rechtsverhouding.

Afbreken van de onderhandelingen in de pre-contractuele fase kan aansprakelijkheid en schadevergoeding tot gevolg hebben. Nederland gaat hier vrij ver in. Engeland gaat verder, Frankrijk en België gaan minder ver.

Om die reden moet de rechtskeuze worden vastgelegd in de Letter of Intent.

Wat kosten juristen ondernemingsrecht?

Wij maken het online zoeken naar ondernemingsrecht juristen zo eenvoudig mogelijk en daarom bieden wij u het voordeel dat het eerste contact online begint. Zo houden wij binnen ons netwerk vaste kosten, zoals kantoorkosten en voorschotten, lager dan concurrenten en bent u zeker dat u betaalbare jurist ondernemingsrecht kunt vinden.

Maar u kijkt hier ook omdat u de kosten van een jurist ondernemingsrecht wilt weten. Uurtarieven liggen tussen de 100 en 250 euro. Maar schrik niet van uurtarieven. Onze juridisch adviesbureaus spreken ook graag met u vooraf een vast tarief af.

Met een vast tarief weet u altijd vooraf waar u aan toe bent en maakt u nooit onverwacht hoge kosten.

Welke ervaringen hebben anderen met juristen ondernemingsrecht?

Ervaringen van anderen met onze juristen ondernemingsrecht kunt u zien op deze pagina en op het persoonlijke profiel van onze juristen. Uiteraard tonen onze juristen hun eigen ervaringen, maar wij tonen ook reviews die hun cliënten met ze hebben gehad.

Op die manier krijgen onze nieuwe cliënten een eerlijk inzicht in de kwaliteiten van een juridisch adviesbureau en kunt u niet alleen kosten vergelijken, maar ook ervaringen van anderen lezen.

Juridisch advies ondernemingsrecht

Onze juridisch adviesbureaus zitten niet altijd op de duurste locaties. Een juridisch adviesbureau voor ondernemingsrecht op midden in het centrum of op de Zuidas is niet altijd nodig.

Onze juristen vinden goed advies belangrijker en daarom kunnen wij vaste kosten, zoals kantoorkosten, lager houden dan concurrenten en bent u zeker dat u betaalbare juristen ondernemingsrecht kunt vinden. Overigens vinden onze juristen het ook geen enkel probleem om bij u thuis, op kantoor of op locatie af te spreken.

Heeft u toch nog vragen? Bijvoorbeeld wie een goede jurist ondernemingsrecht of wie de goedkoopste juristen ondernemingsrecht zijn. Zoek een advocaat en vergelijk op prijs, specialisme en ervaring.

Lees verder...