Ik zoek een:

Is dit ook interessant voor u?

Mediator arbeidsrecht

Mediator gespecialiseerd voor oplossen van arbeidsconflicten nodig? Hulp nodig bij het oplossen van arbeidsconflicten?

De mediators die u vindt op LegalSpot.nl kunnen u het beste helpen met het oplossen van arbeidsconflicten op de werkvloer of bij een reorganisatie, fusie of overname.

Zij hebben ervaring met het oplossen van problemen op het gebied van arbeidsrecht, ontslagrecht, de ziektewet, racisme en ook grensoverschrijdend gedrag.

Mediator arbeidsconflict

Bent u ziek? Ziek omdat u een arbeidsconflict heeft met uw werkgever of omdat u wordt gepest of te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Of blijft uw medewerker ziek thuis vanwege een arbeidsconflict en heeft u dus onnodig hoog ziekteverzuim?

Dan is het raadzaam om de mogelijkheden tot het inschakelen van een mediator gespecialiseerd in arbeidsrecht met elkaar te bespreken. Als beide partijen hiervoor openstaan en de mediation overeenkomst ondertekend hebben, dan kan de mediator arbeidsrecht beginnen en kan er worden gestart met het toewerken naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel en wenselijk is.

Mediation bij reorganisatie, fusie of overname

Mediation op het gebied van arbeidsrecht kan u ook helpen als u voor een reorganisatie, fusie of overname staat? Het is belangrijk om goed te kijken of u het afspiegelingsbeginsel goed toepast. Een mediator arbeidsrecht zoeken kan dan helpen om ervoor te zorgen dat partijen op een goede manier uit elkaar gaan.

Ook is het van cruciaal belang dat uw medewerkers na de fusie of overname goed met elkaar kunnen samenwerken. Mediators arbeidsrecht kunnen dit traject van begin tot eind perfect voor u begeleiden.

Voordelen mediation bij arbeidsconflicten

Partijen hoeven niet naar de rechter voor het oplossen van arbeidsconflicten. Dit bespaart al snel veel kosten die anders gemaakt zouden moeten worden. Een eindeloze juridische strijd kan beide partijen namelijk onnodig veel geld kosten. Dit kan worden vermeden als wordt gekozen voor mediation door een mediator.

Om tot een goede uitkomst te komen moeten partijen eerlijk kunnen uitspreken wat dwars zit. Daarom is alles wat besproken wordt tijdens mediation sessies volledig vertrouwelijk.

De mediator zal in overleg met partijen toewerken naar een situatie waarin bijvoorbeeld de arbeidsrelatie kan worden hersteld. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de beste oplossing toch blijkt te zijn dat partijen uit elkaar gaan en de arbeidsrelatie niet wordt hersteld, maar dat wel een redelijke vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst wordt vastgesteld.

Eventueel kan zelfs nog worden gedacht aan ontslagvergoeding in de vorm van een gouden handdruk om oplossen van arbeidsconflicten mogelijk te maken.

Kosten mediator arbeidsrecht

Vaak treden mediators ook op als vertrouwenspersoon en kan een mediator partijen middels overleg nader tot elkaar brengen tegen lage kosten. Binnen het arbeidsrecht kan dit zowel bij geschillen tussen werkgever en werknemer als bij werknemers onderling. Bestaan er onenigheden binnen een maatschap of een team of is er een reorganisatie, overname of fusie geweest of gepland? Dan moeten verschillende teams worden samengevoegd en samenwerking en acceptatie kan stroef verlopen. Daarom is het aan te raden om een mediator arbeidsrecht in te schakelen.

 

Lees verder...