Uitleg over arbeidsrecht

Arbeidsrecht is te vinden in het Burgerlijk Wetboek en geeft de verhoudingen weer tussen werkgever en werknemer. Deze verhouding begint bij de arbeidsovereenkomst die terug te vinden is in artikel 7:610 BW. Letterlijk zegt dit artikel dat de arbeidsovereenkomst een overeenkomst is waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende een bepaalde tijd arbeid te verrichten. Werken dus. Maar het arbeidsrecht regelt ook zaken als er niet gewerkt wordt of wat er gebeurt bij ontslag of ziekte.

Artikelen over arbeidsrecht

Wat is het verschil tussen een jurist en advocaat?

Wat doet een jurist? Altijd al willen weten wat het verschil nou is tussen een jurist en een advocaat? Of wil je weten ...

Wat moet in ontslagbrief van een werknemer staan?

Ontslagbrief werknemer Ontslagbrief werknemer? Bijvoorbeeld omdat je een nieuwe baan hebt gevonden of omdat je een onts...

Hoe kun je ontslag met wederzijds goedvinden regelen?

Ontslag met wederzijds goedvinden Is ontslag met wederzijds goedvinden een optie? Werkgever en werknemer kunnen in een ...

Hoe kun je ontslag op staande voet aanvechten?

Ontslag op staande voet aanvechten Ontslag op staande voet aanvechten? Als je ontslagen wordt is dat natuurlijk heel ve...

Hoe vindt u een goede advocaat, jurist, mediator of fiscalist?

Advocaat vinden Een goede advocaat vinden of goede juristen, mediators en fiscalisten of fiscaal juristen. Dat is niet ...

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wat is een arbeidsovereenkomst? In dit artikel leggen we alles uit over de arbeidsovereenkomst. Want wat is een arbeids...

Forum vragen over arbeidsrecht

Vallen gestolen bedrijfsgegevens onder het geheimhoudingsbeding?

Valt bedrijfsgevoelige informatie die op een andere wijze is verkregen dan tijdens de normale uitvoering van functie-gerelateerde werkzaamheden (namelijk door diefstal) onder het geheimhoudings...

Mag een werkgever de prijs verhogen?

Ik geef als freelancer Gitaarles in dienst van Muziek organisatie. Zei geven mij klanten vervolgens ga ik naar hun huis om de lessen te geven. De klanten betalen de muziek organisatie vervolgens beta...

Hoe kom ik onder mijn concurrentiebeding uit ?

Vanmorgen wendde ik mij tot de accountant. Die meldde mij dat een concurrentiebeding voor een ZZP'er tandarts eigenlijk niet kan. Want als ZZP'er met een concurrentiebeding wordt je gezien als werkne...

Heb ik recht op reiskosten als ik mijn bonnen niet declareer?

Tot augustus van dit jaar kreeg ik mijn reiskosten uitgekeerd door mijn werkgever. Hiervoor hoefde ik geen reisbonnen te declareren. Nu blijkt dat er bij mijn laatste salaris voor 4 maanden reiskosten...

Mag een werkgever je verbieden om zaken te doen met een leverancier die ook met de werkgever zaken doet?

De werkgever wil ons verbieden zaken te doen met leveranciers waar de werkgever ook zaken mee doet. Dit vanwege transparantie en het tegengaan van belangenverstrengeling. Voor beslissers / adviseurs ...