Uitleg over arbeidsrecht

Arbeidsrecht is te vinden in het Burgerlijk Wetboek en geeft de verhoudingen weer tussen werkgever en werknemer. Deze verhouding begint bij de arbeidsovereenkomst die terug te vinden is in artikel 7:610 BW. Letterlijk zegt dit artikel dat de arbeidsovereenkomst een overeenkomst is waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende een bepaalde tijd arbeid te verrichten. Werken dus. Maar het arbeidsrecht regelt ook zaken als er niet gewerkt wordt of wat er gebeurt bij ontslag of ziekte.

Artikelen over arbeidsrecht

Welke gevaren kan je tegenkomen als ondernemer?

Ondernemen betekent dat je soms tegen risico’s kunt aanlopen, wel is het ondernemersrisico voor iedere ondernemer ...

Wat is het verschil tussen een jurist en advocaat?

Wat doet een jurist? Altijd al willen weten wat het verschil nou is tussen een jurist en een advocaat? Of wil je weten ...

Wat moet in ontslagbrief van een werknemer staan?

Ontslagbrief werknemer Ontslagbrief werknemer? Bijvoorbeeld omdat je een nieuwe baan hebt gevonden of omdat je een onts...

Hoe kun je ontslag met wederzijds goedvinden regelen?

Ontslag met wederzijds goedvinden Is ontslag met wederzijds goedvinden een optie? Werkgever en werknemer kunnen in een ...

Hoe kun je ontslag op staande voet aanvechten?

Ontslag op staande voet aanvechten Ontslag op staande voet aanvechten? Als je ontslagen wordt is dat natuurlijk heel ve...

Hoe vindt u een goede advocaat, jurist, mediator of fiscalist?

Advocaat vinden Een goede advocaat vinden of goede juristen, mediators en fiscalisten of fiscaal juristen. Dat is niet ...

Forum vragen over arbeidsrecht

Hoe kan ik om vaste uren vragen?

Ik werk via een uitzendbureau bij een autoverhuurbedrijf (ruim 1.5 jaar). Nu is er een nieuwe wet: wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Als ik het goed begrijp moest mijn werkgever voor februari 2020 mi...

OR opheffen?

In hoeverre kan een OR tijdens een lopend adviestraject worden opgeheven als de zittingstermijn van de OR afloopt? Ik heb gelezen dat indien na afloop van de zittingstermijn de onderneming minder dan...

mijn herkansing in nemen omdat ik te laat was met inleveren mag dat?

Goed, ik moest voor nederlands een leeslijst inleveren voor nederlands op 31 januari voor (16:00) staat op het pta, op magister staat overigens voor 23:00, maarja ik was die dag nog ziek naar huis ge...

11 dagen aaneengesloten werk, mag dit?

Ik heb na morgen 11 dagen aaneensloten gewerkt, gecombineerd 88,5 uur, nu heb ik enkel Zaterdag vrij en moet Zondag weer werken. Ik werk in retail. Mag dit?...

Voorgenomen besluit Overgang Onderneming voor eenzijdige wijziging?

Is een voorgenomen besluit Overgang Onderneming een ‘zwaarwegend belang’ of ‘voldoende aanleiding’ voor een eenzijdige wijziging? De eenzijdige wijziging is het terugdraaien van mijn transitie...