Uitleg over arbeidsrecht

Arbeidsrecht is te vinden in het Burgerlijk Wetboek en geeft de verhoudingen weer tussen werkgever en werknemer. Deze verhouding begint bij de arbeidsovereenkomst die terug te vinden is in artikel 7:610 BW. Letterlijk zegt dit artikel dat de arbeidsovereenkomst een overeenkomst is waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende een bepaalde tijd arbeid te verrichten. Werken dus. Maar het arbeidsrecht regelt ook zaken als er niet gewerkt wordt of wat er gebeurt bij ontslag of ziekte.

Artikelen over arbeidsrecht

Wat is het verschil tussen een jurist en advocaat?

Wat doet een jurist? Altijd al willen weten wat het verschil nou is tussen een jurist en een advocaat? Of wil je weten ...

Wat moet in ontslagbrief van een werknemer staan?

Ontslagbrief werknemer Ontslagbrief werknemer? Bijvoorbeeld omdat je een nieuwe baan hebt gevonden of omdat je een onts...

Hoe kun je ontslag met wederzijds goedvinden regelen?

Ontslag met wederzijds goedvinden Is ontslag met wederzijds goedvinden een optie? Werkgever en werknemer kunnen in een ...

Hoe kun je ontslag op staande voet aanvechten?

Ontslag op staande voet aanvechten Ontslag op staande voet aanvechten? Als je ontslagen wordt is dat natuurlijk heel ve...

Hoe vindt u een goede advocaat, jurist, mediator of fiscalist?

Advocaat vinden Een goede advocaat vinden of goede juristen, mediators en fiscalisten of fiscaal juristen. Dat is niet ...

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Wat is een arbeidsovereenkomst? In dit artikel leggen we alles uit over de arbeidsovereenkomst. Want wat is een arbeids...

Forum vragen over arbeidsrecht

Wat is de minimumleeftijd van een geheimhoudingsverklaring?

Ik ben op dit moment 17 jaar oud en ben een van de leiders van een grote groep competetieve gamers. We zijn al meerdere jaren bezig en hebben ook contact met de makers van de game. Momenteel is er ma...

werkgever zich niet houdt aan afspiegelingsbeginsel wat moet ik doen?

Er werken 2 specialisten en 2 trainee. Nu is er nog maar plaats voor 1 trainee. Ik heb te horen gekregen dat mijn functie als trainee is vervallen. De anderen gaan door. ik werk 4 jaar voor het bedr...

What to do bij een integriteitsmelding (ambtenaren)?

Er is recentelijk een integriteitsmelding gedaan tegen mijn collega en ik. Het betreft een vermoeden van seksuele gedragingen op de werkvloer. Er zouden collega's zijn die als getuigen dit kunnen bev...

Beschermt beneficiaire aanvaarding? Oneerlijke erfgenaam uitsluiten?

Onze broer is zonder testament overleden. De erfenis ging naar drie zussen. Omdat één van de zussen oneerlijk is met geld, is er toendertijd op mijn verzoek door de rechtbank een vereffenaar aange...

Mag een leasebedrag geweizigd worden?

Ik heb bij Opel een overeenkomst getekend voor een nieuwe auto. In deze overeenkomst is een vast maandbedrag afgesproken. Dit maandbedrag is tot stand gekomen dmv een berekening van de leasemaatscha...