Uitleg over arbeidsrecht

Arbeidsrecht is te vinden in het Burgerlijk Wetboek en geeft de verhoudingen weer tussen werkgever en werknemer. Deze verhouding begint bij de arbeidsovereenkomst die terug te vinden is in artikel 7:610 BW. Letterlijk zegt dit artikel dat de arbeidsovereenkomst een overeenkomst is waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende een bepaalde tijd arbeid te verrichten. Werken dus. Maar het arbeidsrecht regelt ook zaken als er niet gewerkt wordt of wat er gebeurt bij ontslag of ziekte.

Artikelen over arbeidsrecht

Welke gevaren kan je tegenkomen als ondernemer?

Ondernemen betekent dat je soms tegen risico’s kunt aanlopen, wel is het ondernemersrisico voor iedere ondernemer ...

Wat is het verschil tussen een jurist en advocaat?

Wat doet een jurist? Altijd al willen weten wat het verschil nou is tussen een jurist en een advocaat? Of wil je weten ...

Wat moet in ontslagbrief van een werknemer staan?

Ontslagbrief werknemer Ontslagbrief werknemer? Bijvoorbeeld omdat je een nieuwe baan hebt gevonden of omdat je een onts...

Hoe kun je ontslag met wederzijds goedvinden regelen?

Ontslag met wederzijds goedvinden Is ontslag met wederzijds goedvinden een optie? Werkgever en werknemer kunnen in een ...

Hoe kun je ontslag op staande voet aanvechten?

Ontslag op staande voet aanvechten Ontslag op staande voet aanvechten? Als je ontslagen wordt is dat natuurlijk heel ve...

Hoe vindt u een goede advocaat, jurist, mediator of fiscalist?

Advocaat vinden Een goede advocaat vinden of goede juristen, mediators en fiscalisten of fiscaal juristen. Dat is niet ...

Forum vragen over arbeidsrecht

Krijg ik wel het juiste bedrag aan vakantiegeld uitgekeerd?

Op het werk bouw ik vakantiegeld op van de periode juli tot en met juni, om vervolgens ook in juni daadwerkelijk het vakantiegeld te ontvangen. Dit jaar is er eea gewijzigd; we krijgen ons vakantiegel...

Eenzijdig wijzigingsbeding in arbeidsovereenkomst?

Voor twee jaar geleden is er een werktijdenuitbreiding gekomen van 36 naar 40 uur per week, de OR heeft geen instemming gegevens destijds. Er was veel onduidelijkheid, de OR heeft destijds gemeld aan...

Moet ik teveel opgenomen verlofdagen terug betalen na ontslag?

Toen ik vorig jaar september mijn ontslag indiende heb ik mijn verlofuren opgevraagd. Ik had nog 1 dag verlof, die heb ik opgenomen. Nu heb ik een eindafrekening gekregen waarin staat dat ik geld teru...