Uitleg over bestuursrecht

Bestuursrecht is te vinden in de Algemene Wet Bestuursrecht en geeft de verhoudingen weer tussen overheid en burger of bedrijf in bestuursrechtelijke zaken. De Algemene Wet bestuursrecht - of AWB - legt bijvoorbeeld uit wat een besluit is en hoe je daar bezwaar tegen kunt maken. Maar ook welke termijn gelden waarbinnen overheid moet reageren op een bezwaar of waarbinnen burgers en bedrijven bezwaar kunnen maken. Hierbij kun je denken aan het intrekken of wijzigen van een vergunning, maar ook het weigeren van een vergunningsaanvraag.

Artikelen over bestuursrecht

Wat is recht van overpad en hoe werkt het?

Recht van overpad Recht van overpad zorgt regelmatig voor conflicten tussen buren. Bijvoorbeeld met betrekking tot verj...

Hoe vindt u een goede advocaat, jurist, mediator of fiscalist?

Advocaat vinden Een goede advocaat vinden of goede juristen, mediators en fiscalisten of fiscaal juristen. Dat is niet ...

Wat kan je doen als een omgevingsvergunning is geweigerd?

Omgevingsvergunning geweigerd Is uw omgevingsvergunning geweigerd? Dan is het fijn om te weten dat wij daar vaak wat aa...

Hoe kun je een civiele procedure starten en wat zijn de kosten?

Civiele procedure starten Civiele procedure starten? Veel mensen en bedrijven weten niet precies hoe. Wij leggen u uit ...

Advocaat omgevingsrecht en kosten advocaten omgevingsrecht

Advocaat omgevingsrecht Omgevingsrecht is het recht dat in 2010 is ingevoerd om vergunningen en ontheffingen te reguler...

Bestuursrecht

Advocaat bestuursrecht Elk onderdeel van het bestuursrecht komt hier uiteindelijk aan bod in onze bestuursrechtelijke d...

Forum vragen over bestuursrecht

Geldt bij verkeerd aanbieden van huisvuil een 'omgekeerde bewijslast'?

Ik kreeg 2 boetes wegens verkeerd aanbieden huisvuil; het ging om dozen die naast de papiercontainer waren gezet. De dozen hebben adreslabels: aan mij (mijn naam en huisadres) en aan mijn bedrijf (bed...

Hoe kan ik verplichte zorg stoppen?

Ik heb een zorgmahtiging. Die zou eigenlijk op 5 mei stoppen. Mijn moeder heeft mij geadviseerd om die te laten verlengen en de rechter is daarmee akkoord gegaan. Ik zat vrijwillig in de instelling v...

Hoe vaak mag een beslistermijn worden aangehouden?

Wij doorlopen een reguliere aanvraag voor een omgevingsvergunning. Die is met 6 weken verlengd, vervolgens met 8 weken aangehouden en daarna nog eens met 4 weken aangehouden, omdat de gemeente geen ti...

Passage in koopcontract en wat betekent het voor uitbouwen?

Wij zijn voornemens een uitbouw te plaatsen. Uitbouw is volgens gemeente vergunningsvrij. Buren wijzen mij op bepaling in koopcontract en geven aan dat ik niet mag bouwen als ik hun lichtinval hierme...

Wat zijn onze rechten bij kopen groenstrook gemeente?

Naast ons huis ligt een groenstrook welke wij graag zouden willen kopen van de gemeente. De grond staat niet te koop en is ons niet aangeboden. Wij hebben een aanvraag gedaan bij de gemeente om te ko...