Uitleg over bestuursrecht

Bestuursrecht is te vinden in de Algemene Wet Bestuursrecht en geeft de verhoudingen weer tussen overheid en burger of bedrijf in bestuursrechtelijke zaken. De Algemene Wet bestuursrecht - of AWB - legt bijvoorbeeld uit wat een besluit is en hoe je daar bezwaar tegen kunt maken. Maar ook welke termijn gelden waarbinnen overheid moet reageren op een bezwaar of waarbinnen burgers en bedrijven bezwaar kunnen maken. Hierbij kun je denken aan het intrekken of wijzigen van een vergunning, maar ook het weigeren van een vergunningsaanvraag.

Artikelen over bestuursrecht

Wat is recht van overpad en hoe werkt het?

Recht van overpad Recht van overpad zorgt regelmatig voor conflicten tussen buren. Bijvoorbeeld met betrekking tot verj...

Hoe vindt u een goede advocaat, jurist, mediator of fiscalist?

Advocaat vinden Een goede advocaat vinden of goede juristen, mediators en fiscalisten of fiscaal juristen. Dat is niet ...

Wat kan je doen als een omgevingsvergunning is geweigerd?

Omgevingsvergunning geweigerd Is uw omgevingsvergunning geweigerd? Dan is het fijn om te weten dat wij daar vaak wat aa...

Hoe kun je een civiele procedure starten en wat zijn de kosten?

Civiele procedure starten Civiele procedure starten? Veel mensen en bedrijven weten niet precies hoe. Wij leggen u uit ...

Advocaat omgevingsrecht en kosten advocaten omgevingsrecht

Advocaat omgevingsrecht Omgevingsrecht is het recht dat in 2010 is ingevoerd om vergunningen en ontheffingen te reguler...

Bestuursrecht

Advocaat bestuursrecht Elk onderdeel van het bestuursrecht komt hier uiteindelijk aan bod in onze bestuursrechtelijke d...

Forum vragen over bestuursrecht

Hoe pak ik de schadevergoeding richting de gemeente het beste aan?

We wilde het bestemmingsplan van een kavel veranderen. Het proces netjes door gelopen. Uiteindelijk door de gemeenteraad afgekeurd. Wij zijn in beroep gegaan bij de RvS. Gemeenteraad moest haar besli...

Treft een WOO verzoek aan de VNG doel?

Ik heb een vezoek aan gemeenten in Nederland gedaan waarna er volgens een van de gemeenten een advies gegeven is door BZK en de VNG hoe om te gaan met mijn verzoek. Gemeenten hebben met verwijzing na...

Geldt een hoorplicht in een herzienings-verzoekschriftprocedure?

Heeft de indiener van een verzoek tot herziening ook het recht om gehoord te worden?...

Vanaf wanneer mag een beslistermijn bezwaarschrift worden opgeschort?

Stel: het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt dateert van 1 juni 2023. Voor het indienen van een bezwaarschrift heb je de tijd tot 14 juli 2023 (6 weken + 1 dag). De termijn voor het beslissen op...

Verenigingsbestuur vervangen via de rechter?

Ons verenigingsbestuur is sinds 2020 gedefungeerd omdat van alle drie de bestuursleden de termijn is verlopen en er al sinds 2017 geen ALV meer is gehouden. Wel meerdere keren door de leden om gevraa...