Uitleg over bestuursrecht

Bestuursrecht is te vinden in de Algemene Wet Bestuursrecht en geeft de verhoudingen weer tussen overheid en burger of bedrijf in bestuursrechtelijke zaken. De Algemene Wet bestuursrecht - of AWB - legt bijvoorbeeld uit wat een besluit is en hoe je daar bezwaar tegen kunt maken. Maar ook welke termijn gelden waarbinnen overheid moet reageren op een bezwaar of waarbinnen burgers en bedrijven bezwaar kunnen maken. Hierbij kun je denken aan het intrekken of wijzigen van een vergunning, maar ook het weigeren van een vergunningsaanvraag.

Artikelen over bestuursrecht

Wat is recht van overpad en hoe werkt het?

Recht van overpad Recht van overpad zorgt regelmatig voor conflicten tussen buren. Bijvoorbeeld met betrekking tot verj...

Hoe vindt u een goede advocaat, jurist, mediator of fiscalist?

Advocaat vinden Een goede advocaat vinden of goede juristen, mediators en fiscalisten of fiscaal juristen. Dat is niet ...

Wat kan je doen als een omgevingsvergunning is geweigerd?

Omgevingsvergunning geweigerd Is uw omgevingsvergunning geweigerd? Dan is het fijn om te weten dat wij daar vaak wat aa...

Hoe kun je een civiele procedure starten en wat zijn de kosten?

Civiele procedure starten Civiele procedure starten? Veel mensen en bedrijven weten niet precies hoe. Wij leggen u uit ...

Advocaat omgevingsrecht en kosten advocaten omgevingsrecht

Advocaat omgevingsrecht Omgevingsrecht is het recht dat in 2010 is ingevoerd om vergunningen en ontheffingen te reguler...

Bestuursrecht

Advocaat bestuursrecht Elk onderdeel van het bestuursrecht komt hier uiteindelijk aan bod in onze bestuursrechtelijke d...

Forum vragen over bestuursrecht

Mogelijkheid sigaretten afstaan op een luchthaven?

Voor een land buiten de EU geldt dat men maximaal 1 slof (200 sigaretten) mag meenemen Nederland in. Stel ik neem er 3 mee, moet er dan een optie bestaan om de 2 sloffen die niet zomaar mee mogen af t...

uitsluiten overgangsrecht bp mogelijk?

betreft legaal stikstof uitstotend gebruik onder geldend bestemmingsplan. In nieuw bestemmingsplan wordt nieuwe stikstofuitstotende bestemming opgenomen. Daarmee wordt toegestane uitstoot overschrede...

WOB-verzoek: gegevens indiener handhavingsverzoek verborgen?

Tegen bedrijfsactiviteiten die ik uitvoer is een handhavingsverzoek ingediend. De gemeente heeft daarop tegen mijn activiteiten opgetreden. Ik wil graag weten wie het verzoek heeft ingediend. Uit wat ...

kan kerkgenootschap een raad van toezicht opnemen in haar statuten?

De WBTRis niet van toepassing op kerkgenootschappen, toch willen we in het kader van goed bestuur een Raad van Toezicht benoemen voor onze kerkgenootschap en deze ook opnemen in onze statutenkan een...

Geldt bij verkeerd aanbieden van huisvuil een 'omgekeerde bewijslast'?

Ik kreeg 2 boetes wegens verkeerd aanbieden huisvuil; het ging om dozen die naast de papiercontainer waren gezet. De dozen hebben adreslabels: aan mij (mijn naam en huisadres) en aan mijn bedrijf (bed...