Uitleg over familierecht

Familierecht is te vinden in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wordt daardoor ook wel personen- en familierecht genoemd. Eigenlijk regelt het familierecht alles van verwekken tot na het overlijden. Bij verhoudingen na overlijden moet worden gedacht aan de erfenis of het doodverklaren van een vermist persoon. Hoewel erfrecht onder het familierecht valt is het een bijzonder niche en daardoor eigenlijk een vak op zich. Niet elke advocaat familierecht is dan ook in staat om erfrechtzaken te behandelen.

Artikelen over familierecht

Kun je iemand onterven?

Onterven Vroeger was onterven geen onderwerp om over te praten. Tegenwoordig komt het toch steeds vaker voor dat bijvoo...

Hoe kun je een erfenis verwerpen?

Erfenis verwerpen Wil je een erfenis verwerpen? Stel je wordt gebeld door een notaris dat er een erfenis op je wacht va...

Wat kun je doen bij omgangsregeling niet nakomen?

Omgangsregeling niet nakomen Omgangsregeling niet nakomen door vader of moeder komt helaas veel voor. Dit heeft natuurl...

Moet je een erfenis beneficiair of zuiver aanvaarden?

Erfenis aanvaarden Hoe kun je een erfenis aanvaarden? Iemand in jouw familie kan komen te overlijden, bijvoorbeeld je m...

Hoe lang duurt een scheiding?

Hoe lang duurt een scheiding? Hoe lang een scheiding duurt is afhankelijk van de vraag of je in overleg uit elkaar gaat...

Hoe kun je je kindsdeel opeisen?

Kindsdeel opeisen Het kindsdeel opeisen kan al na overlijden van één ouder, maar je kunt er pas echt aans...

Meer artikelen over familierecht

Forum vragen over familierecht

Hoe kan ik een bank mijn erfenis laten uitkeren ?

Mijn vader en moeder zijn overleden.In het testament van mijn vader wordt zijn banktegoed aan mij nagelaten. Ondanks verzoek mijnerzijds om het banktegoed over te maken naar mijn bankrekening reagee...

Welke stappen nemen voorDNA onderzoek??

Een vrouw heeft mij laten weten zwanger van mij te zijn. Middels whatsapp heeft zij mij weten te overtuigen dat ik dit kind heb verwerkt. Toen ze merkte dat ik mijn verantwoording wilde nemen ontken...

A McKenzie friend in het Nederlandse familierecht toegestaan?

Mijn buurman hier in Frankrijk dreigt het gezamenlijk gezag te verliezen over zijn twee minderjarige kinderen die verblijven bij zijn gescheiden vrouw in Nederland. Eind April moet hij verschijnen o...

Wanneer mag een erfenaam aannemen dat er geen schuldeisers meer zijn?

Recent is een familielid overleden waarbij de erfgenamen niet helemaal zeker waren of er geen schuldeisers zijn. Inmiddels zijn alle bekende schulden (uit eigen geld van de erfgenamen) voldaan, en de ...

Mag een psycholoog informatie van derden doorspelen aan de client?

Ik heb de psycholoog van mijn broer benaderd en wat zorgen naar haar geuit. Ik had echter niet verwacht dat ze deze informatie 1 op1 aan hem zou gaan doorgeven en daarbij ook aangeven dat het van mij...