Uitleg over familierecht

Familierecht is te vinden in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wordt daardoor ook wel personen- en familierecht genoemd. Eigenlijk regelt het familierecht alles van verwekken tot na het overlijden. Bij verhoudingen na overlijden moet worden gedacht aan de erfenis of het doodverklaren van een vermist persoon. Hoewel erfrecht onder het familierecht valt is het een bijzonder niche en daardoor eigenlijk een vak op zich. Niet elke advocaat familierecht is dan ook in staat om erfrechtzaken te behandelen.

Artikelen over familierecht

Kun je iemand onterven?

Onterven Vroeger was onterven geen onderwerp om over te praten. Tegenwoordig komt het toch steeds vaker voor dat bijvoo...

Hoe kun je een erfenis verwerpen?

Erfenis verwerpen Wil je een erfenis verwerpen? Stel je wordt gebeld door een notaris dat er een erfenis op je wacht va...

Wat kun je doen bij omgangsregeling niet nakomen?

Omgangsregeling niet nakomen Omgangsregeling niet nakomen door vader of moeder komt helaas veel voor. Dit heeft natuurl...

Moet je een erfenis beneficiair of zuiver aanvaarden?

Erfenis aanvaarden Hoe kun je een erfenis aanvaarden? Iemand in jouw familie kan komen te overlijden, bijvoorbeeld je m...

Hoe lang duurt een scheiding?

Hoe lang duurt een scheiding? Hoe lang een scheiding duurt is afhankelijk van de vraag of je in overleg uit elkaar gaat...

Hoe kun je je kindsdeel opeisen?

Kindsdeel opeisen Het kindsdeel opeisen kan al na overlijden van één ouder, maar je kunt er pas echt aans...

Meer artikelen over familierecht

Forum vragen over familierecht

Biologische vader vaststellen op latere leeftijd?

Ik weet mijn hele leven niet beter of mijn inmiddels overleden vader was mijn biologische vader. Nu 2 jaar na zijn dood ben ik er achter gekomen dat de mijn biologische oorsprong elders ligt. Ik heb e...

Kindergeld aftrektrekbaar van onderhoudsplicht kind in Duitsland?

Ik woon in Duitsland als Nederlands grensarbeider. Ik ben onderhoudsplichtig voor mijn, bij mijn vriendin ergens anders in Duitsland wonend, kind in Duitsland. Zij ontvangt Kindergeld. Mag ik dat van...

Uit elkaar, wat zijn mijn rechten?

Relatie na 19 jaar uit elkaar i.v.m. huiselijk geweld. We hebben nooit iets vastgelegd op papier, geen samenlevingscontract o.i.d. Gezamelijke rekening en ik had een eigen rekening, hij heeft daa...

In welk moment kan ik een klacht tegen mijn advocaat indienen?

Ik zit in een echtscheiding maar advocaat komt absoluut niet voor mijn belangen. Moet ik wachten tot echtscheiding klaar is (dus factuur ook al binnen) of nu al ondanks dat hij nog mijn advocaat is?...

Kan je iemand machtigen voor een hoogstpersoonlijk recht?

Persoon 1 heeft een hoogst persoonlijk recht tav uitvoering van dat recht maar wil persoon 2 hiervoor machtigen om dat recht ten uitvoer te brengen?...