Uitleg over familierecht

Familierecht is te vinden in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wordt daardoor ook wel personen- en familierecht genoemd. Eigenlijk regelt het familierecht alles van verwekken tot na het overlijden. Bij verhoudingen na overlijden moet worden gedacht aan de erfenis of het doodverklaren van een vermist persoon. Hoewel erfrecht onder het familierecht valt is het een bijzonder niche en daardoor eigenlijk een vak op zich. Niet elke advocaat familierecht is dan ook in staat om erfrechtzaken te behandelen.

Artikelen over familierecht

Kun je iemand onterven?

Onterven Vroeger was onterven geen onderwerp om over te praten. Tegenwoordig komt het toch steeds vaker voor dat bijvoo...

Hoe kun je een erfenis verwerpen?

Erfenis verwerpen Wil je een erfenis verwerpen? Stel je wordt gebeld door een notaris dat er een erfenis op je wacht va...

Wat kun je doen bij omgangsregeling niet nakomen?

Omgangsregeling niet nakomen Omgangsregeling niet nakomen door vader of moeder komt helaas veel voor. Dit heeft natuurl...

Moet je een erfenis beneficiair of zuiver aanvaarden?

Erfenis aanvaarden Hoe kun je een erfenis aanvaarden? Iemand in jouw familie kan komen te overlijden, bijvoorbeeld je m...

Hoe lang duurt een scheiding?

Hoe lang duurt een scheiding? Hoe lang een scheiding duurt is afhankelijk van de vraag of je in overleg uit elkaar gaat...

Hoe kun je je kindsdeel opeisen?

Kindsdeel opeisen Het kindsdeel opeisen kan al na overlijden van één ouder, maar je kunt er pas echt aans...

Meer artikelen over familierecht

Forum vragen over familierecht

Kinderen uit EU beschermd buiten EU-opeisen gezag middels Sharia?

Mijn vrouw heeft met haar ex gezamenlijk gezag (joint custody) over de kinderen, maar als woonadres/verblijfadres is aan moeder toegewezen met bezoekregeling vader. Dit is geregeld in het scheidingsc...

Opvragen afschriften van de derdegeldenrekening mag dit?

Nadat ik schriftelijk de afschriften heb aangevraagd, ontving ik alles behalve de afschriften van de boedelrekening, daar het volgens zegge een derderekening betrof, men wees mij op de rekening en ve...

Hoe kan ik een vriendin helpen uit deze familiesituatie?

Deze vraag hoort potentieel niet op dit forum maar eerlijk gezegd weet ik niet waar ik anders om hulp zou moeten vragen. Mijn vriendin kwam in Nederland terecht op jonge leeftijd als politieke vluch...

mijn zoon gaat een tijd niet naar school door psychische problemen met zijn vader. School maakt een OPP met daarin prive zaken, die hier niets mee te maken hebben, dat wil ik niet.

school maakt een OPP verslag voor een speciale school voor mijn zoon. Maar school zet daar allerlei prive zaken van mij in. Teneerste klopt het niet en ten tweede wil ik geen prive zaken in een schoo...

is het aangeraden een pro deo adcocaat onder de arm te nemen?

beste, 2 maanden geleden zijn ik en mijn partner uiteen gegaan.dit is met veel toeters en bellen gegaan aangezien ik het huurhuis van hem niet meer binnen mocht om in te pakken. Ook nu staan daar nog...