Uitleg over familierecht

Familierecht is te vinden in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wordt daardoor ook wel personen- en familierecht genoemd. Eigenlijk regelt het familierecht alles van verwekken tot na het overlijden. Bij verhoudingen na overlijden moet worden gedacht aan de erfenis of het doodverklaren van een vermist persoon. Hoewel erfrecht onder het familierecht valt is het een bijzonder niche en daardoor eigenlijk een vak op zich. Niet elke advocaat familierecht is dan ook in staat om erfrechtzaken te behandelen.

Artikelen over familierecht

Kun je iemand onterven?

Onterven Vroeger was onterven geen onderwerp om over te praten. Tegenwoordig komt het toch steeds vaker voor dat bijvoo...

Hoe kun je een erfenis verwerpen?

Erfenis verwerpen Wil je een erfenis verwerpen? Stel je wordt gebeld door een notaris dat er een erfenis op je wacht va...

Wat kun je doen bij omgangsregeling niet nakomen?

Omgangsregeling niet nakomen Omgangsregeling niet nakomen door vader of moeder komt helaas veel voor. Dit heeft natuurl...

Moet je een erfenis beneficiair of zuiver aanvaarden?

Erfenis aanvaarden Hoe kun je een erfenis aanvaarden? Iemand in jouw familie kan komen te overlijden, bijvoorbeeld je m...

Hoe lang duurt een scheiding?

Hoe lang duurt een scheiding? Hoe lang een scheiding duurt is afhankelijk van de vraag of je in overleg uit elkaar gaat...

Hoe kun je je kindsdeel opeisen?

Kindsdeel opeisen Het kindsdeel opeisen kan al na overlijden van één ouder, maar je kunt er pas echt aans...

Meer artikelen over familierecht

Forum vragen over familierecht

Hoe kan ik mijn Dochter weg halen bij pleeg gezin ?

Mijn dochter van 13 woont in een pleeggezin wie toevallig ook mijn moeder is. Ik heb nooit waardering van mijn moeder gehad, al niet als kind. Nu zie ik het zelfde gebeuren met mijn dochter. Mijn zoo...

Hoe moet de nalatenschap verdeeld worden?

Er is een nalatenschap van € 200.000 van een langstlevende ouder. Het gezin bestond uit vader, moeder en drie kinderen A, B en C. Bij overlijden eerste ouder zijn de kindsdelen vastgesteld op € 40...

Wijziging bezoekregeling Ex met gezag?

Met mijn ex is een bezoekregeling door de familierechter vastgesteld. 2 weekenden in de maand vanaf vrijdag uit school tot maandag naar school en twee maandagen in de maand uit school tot 19 uur. Tha...

Testament voor Belg met oprichtingsakte STAK ?

Ik ben Belg (67 jaar, ongehuwd) en wens een testament te laten opmaken waarbii bepaald word dat mijn bezittingen (geen onroerend goed) overgedragen worden bij mijn overlijden aan een "nog op...

Kan ik mijn vader voor de rechter slepen?

Vanaf 2008 tot 2015 heeft mijn vader mij administratief bijgestaan bij mijn eenmanszaak en had zelfs volledig volmacht. Hij deed alle aangiftes zoals de omzetbelasting en inkomstenbelasting. Mijn een...