Uitleg over familierecht

Familierecht is te vinden in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wordt daardoor ook wel personen- en familierecht genoemd. Eigenlijk regelt het familierecht alles van verwekken tot na het overlijden. Bij verhoudingen na overlijden moet worden gedacht aan de erfenis of het doodverklaren van een vermist persoon. Hoewel erfrecht onder het familierecht valt is het een bijzonder niche en daardoor eigenlijk een vak op zich. Niet elke advocaat familierecht is dan ook in staat om erfrechtzaken te behandelen.

Artikelen over familierecht

Kun je iemand onterven?

Onterven Vroeger was onterven geen onderwerp om over te praten. Tegenwoordig komt het toch steeds vaker voor dat bijvoo...

Hoe kun je een erfenis verwerpen?

Erfenis verwerpen Wil je een erfenis verwerpen? Stel je wordt gebeld door een notaris dat er een erfenis op je wacht va...

Wat kun je doen bij omgangsregeling niet nakomen?

Omgangsregeling niet nakomen Omgangsregeling niet nakomen door vader of moeder komt helaas veel voor. Dit heeft natuurl...

Moet je een erfenis beneficiair of zuiver aanvaarden?

Erfenis aanvaarden Hoe kun je een erfenis aanvaarden? Iemand in jouw familie kan komen te overlijden, bijvoorbeeld je m...

Hoe lang duurt een scheiding?

Hoe lang duurt een scheiding? Hoe lang een scheiding duurt is afhankelijk van de vraag of je in overleg uit elkaar gaat...

Hoe kun je je kindsdeel opeisen?

Kindsdeel opeisen Het kindsdeel opeisen kan al na overlijden van één ouder, maar je kunt er pas echt aans...

Meer artikelen over familierecht

Forum vragen over familierecht

wat is de verjaringstermijn van een geerfde schuld?

een schuldenaar is overleden, zijn vrouw aanvaart zijn erfenis zuiver maar weigert zijn schuld te betalen ...

Hoort de notaris mij, als erfgenaam, niet beter te informeren?

In 2018 is mijn grootmoeder overleden. Dit was de oma van onze moeders kant. Omdat mijn moeder enkele jaren daarvoor ook al is overleden, maakt dit mijn broer en mijzelf tot wettelijke erfgenamen (haa...

Rekening erven via legaat?

Kan mijn oma mijn tante alleenzijdig het vermogen van haar rekening en spaar rekening laten erven via een legaat? Valt dit deel van het vermogen dan buiten het gehele nalatenschap? Ik lees veel over ...

Ontzeggen van toegang tot zieke moeder?

Mijn zusje woont bij mijn ouders met haar vriend en kind en heeft een psychische stoornis. Nu is mijn moeder ziek geworden en nu weigert zij mij en mijn broer de toegang tot de woning en zo dus ook t...

zus maakt misbruik van demente moeder?

Moeder zit op een gesloten afdeling met dementie, vader is overleden en heeft vermogen nagelaten aan moeder en vier dochters. 1 dochter overlegd niets, heeft de pinpas (zonder expliciete machtiging, ...