Uitleg over familierecht

Familierecht is te vinden in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wordt daardoor ook wel personen- en familierecht genoemd. Eigenlijk regelt het familierecht alles van verwekken tot na het overlijden. Bij verhoudingen na overlijden moet worden gedacht aan de erfenis of het doodverklaren van een vermist persoon. Hoewel erfrecht onder het familierecht valt is het een bijzonder niche en daardoor eigenlijk een vak op zich. Niet elke advocaat familierecht is dan ook in staat om erfrechtzaken te behandelen.

Artikelen over familierecht

Kun je iemand onterven?

Onterven Vroeger was onterven geen onderwerp om over te praten. Tegenwoordig komt het toch steeds vaker voor dat bijvoo...

Hoe kun je een erfenis verwerpen?

Erfenis verwerpen Wil je een erfenis verwerpen? Stel je wordt gebeld door een notaris dat er een erfenis op je wacht va...

Wat kun je doen bij omgangsregeling niet nakomen?

Omgangsregeling niet nakomen Omgangsregeling niet nakomen door vader of moeder komt helaas veel voor. Dit heeft natuurl...

Moet je een erfenis beneficiair of zuiver aanvaarden?

Erfenis aanvaarden Hoe kun je een erfenis aanvaarden? Iemand in jouw familie kan komen te overlijden, bijvoorbeeld je m...

Hoe lang duurt een scheiding?

Hoe lang duurt een scheiding? Hoe lang een scheiding duurt is afhankelijk van de vraag of je in overleg uit elkaar gaat...

Hoe kun je je kindsdeel opeisen?

Kindsdeel opeisen Het kindsdeel opeisen kan al na overlijden van één ouder, maar je kunt er pas echt aans...

Meer artikelen over familierecht

Forum vragen over familierecht

Kan een partner nog snel even de erfenis inpikken?

Een oudere, terminaal zieke persoon is getrouwd op zijn sterfbed met zijn vriendin met wie hij nooit officieel heeft samengewoond om de weduwepensioenen niet te verliezen. De overledene is zeer vermog...

Een Engelse vertaling van het Nederlands Familierecht?

Ik ben verwikkeld in een internationale scheidingszaak waarbij de buitenlandse rechtbank het Nederlands (familie) Recht mogelijk kan toepassen. Daarom ben ik ben op zoek naar een recente (gelegalisee...

kan ik uit eigen beweging de eed afleggen bij de rechtbank ?

Het is een jeugdrecht zaak waarin ik als ouder met gezag voor opgeroepen ben. Jeugdrecht en familierecht beoordelen niet op feiten maar op aannames wat in de afgelopen 10 jaar al diverse beschuldigin...

Kan mijn ex mij dwingen om het huis te verkopen?

Kan zij maar uitblijven stellen terwijl de huisprijzen stijgen? Alleen maar om financieel gewin te krijgen, zij draagt niks bij aan de hypotheek of het onderhoud van het huis. Zij sleept mij nu voor d...