Uitleg over strafrecht

Het strafrecht omhelst het geheel van wetten en regels die strafbaarheid en de strafmaat regelen. Hiermee is het strafrecht de verhouding tussen de overheid en burgers of rechtspersonen. Hiermee is het strafrecht voor een groot deel eenrichtingsverkeer, want de overheid is de enige partij die straffen kan opleggen. Het strafrecht is vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering.

Artikelen over strafrecht

Hoe vindt u een goede advocaat, jurist, mediator of fiscalist?

Advocaat vinden Een goede advocaat vinden of goede juristen, mediators en fiscalisten of fiscaal juristen. Dat is niet ...

Wanneer ben je ontoerekeningsvatbaar?

Ontoerekeningsvatbaar Wat is ontoerekeningsvatbaarheid en wanneer kan iemand ontoerekeningsvatbaar worden verklaard? Da...

Wat gebeurt er als je moet voorkomen bij de rechtbank?

Voorkomen rechtbank Moet u voorkomen bij de rechtbank? Heeft u bijvoorbeeld een dagvaarding ontvangen van het Openbaar ...

Strafrechtstraat

Strafrechtstraat De strafrechtstraat is een relatief nieuw fenomeen in het strafrecht en heeft daarmee veel weg van sne...

Hoe kun je een civiele procedure starten en wat zijn de kosten?

Civiele procedure starten Civiele procedure starten? Veel mensen en bedrijven weten niet precies hoe. Wij leggen u uit ...

Voorwaardelijke straf

Voorwaardelijke straf Een voorwaardelijke straf is een straf die in principe niet uitgezeten hoeft te worden. De straf ...

Forum vragen over strafrecht

zaakwaarneming van een verdachte in voorlopige hechtenis?

van een familielid in 2e graad kan ik , gemachtigd, betalingen verrichten van diens betaalrekening, nu is de betreffende persoon in beperkende hechtenis en zijn betalingen door hem niet meer mogelijk...

Toezicht verlengd?

dit is mijn situatie. In 2012 ben in veroordeeld voor 36 maanden,waarvan 18 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar. In april 2014 kwam ik uit detentie en mei 2014 begon het toezicht do...

Domein verhuizen maar eigenaar weigert. Hoe moet ik dit oplossen?

Mijn website is door derden gemaakt. Wil nu alles veranderen. Maar eigenaar neemt al 1 jaar geen contact op, op welke manier dan ook. Dus ik krijg de verhuiscode niet. Nu blijkt dat mijn domeinna...

Is het smaad iemand te blijven beschuldigen na een sepot?

art.261.3 Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het ...